Prem Radhakishun heeft DWDD gebruikt voor een persoonlijke actie toen hij als tafelheer in DWDD Volkskrant-journalist Jean Pierre Geelen beschuldigde ?het? met kinderen te doen.  Prem Radhakishun, die zichzelf “multimediaal informatieverstrekker” noemt, geeft tekst en uitleg in een essay. Hij bood dit aan NRC Handelsblad en de GPD-bladen aan, maar die weigerden publicatie. Daarna stapte hij naar GeenStijl, dat het wel publiceert.

Radhakishun wil met zijn actie aandacht vragen voor de (slechte) werking van de media: journalisten die elkaar napraten zonder de feiten te checken en hypes cre?ren. Weet u wat u leest? Weet u wat de verhouding is van de auteur van een stuk tot het lijdend voorwerp van dat stuk? Wie zijn die journalisten die mensen soms helemaal kapot schrijven? Wat is hun motivatie? Dat komt u als lezer nooit te weten.Prem Radhakishun heeft het door persoonlijke ervaringen met name gemunt op de “pseudo objectieve”Volkskrant. Een aanvaring met Jean Pierre Geelen deed hem besluiten deze Volkskrant-journalist als onderwerp van zijn actie te maken. Ik had mijn ideale persoon om mijn kritiek over de handelswijze van kranten-journalisten onder aandacht te brengen. Ik zou met Geelen hetzelfde doen als de Volkskrant met politici, sporters, acteurs, artiesten en anderen doet.